ข้อดี-ข้อเสีย บรรจุภัณฑ์กระดาษ

ข้อดี-ข้อเสีย บรรจุภัณฑ์กระดาษ

บรรจุภัณฑ์กระดาษ

กระดาษเป็นบรรจุภัณฑ์ที่แพร่หลายมานานและได้รับความนิยมใช้กัน มากโดยกระดาษมีหลายชนิด ผลิตจากเยื่อกระดาษที่มีคุณภาพแตกต่างกัน มีข้อดี ข้อเสีย และปัจจัยที่นําเข้าสู่การพิจารณาดังนี้

 • ข้อดี มีคุณสมบัติหลายประการของกระดาษที่เหมาะสมต่อการนํามาบรรจุภัณฑ์และทําให้ได้รับความนิยม
 • ข้อเสีย บรรจุภัณฑ์ ไม่สามารถป้องกันความชื้น และความแข็งแรงน้อยกว่าบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่น ๆ และการนํามาประกอบวัสดุอื่น ทำได้ยาก

ข้อพิจารณาคุณสมบัติของกระดาษ

การที่กระดาษมาทำบรรจุภัณฑ์มีคุณสมบัติที่นํามาพิจารณาดังต่อไปนี้

 • น้ำหนักมาตรฐาน
 • ความเรียบ / ความเป็นรูพรุน
 • การต้านไขมัน / น้ำมัน
 • การต้านแรงดึงและการยืดตัว
 • ความคงทนต่อการโค้งงอ (ความแข็งตัว)
 • ความทนทานต่อการขัด
 • ความหนา
 • ความขาวสว่าง
 • การดูดซึมน้ำ
 • การต้านแรงฉีกขาดและทิ่มทะลุ (ความเหนียว)
 • การต้านแรงกดในแนวตั้ง แนวนอน

 

อ้างอิงจาก วิทยาสัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

Visitors: 1,534,786