รู้หรือไม่! วันหมดอายุ มี 2 แบบ

รู้หรือไม่! วันหมดอายุ มี 2 แบบ

ปัจจุบันบนฉลากผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ เราจะทราบถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลโภชนาการ หรือส่วนประกอบต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ แต่อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญและเราไม่ควรมองข้าม คือ อักษรย่อบนผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าที่บริโภค ไม่ว่าจะเป็นตัวอักษร MFG / MFD, EXP / EXD, BB / BBE / Reg. No. ตัวย่อเหล่านี้มีความสำคัญอย่างมากเพราะตัวอักษรตัวเลขนี้บอกถึง วันหมดอายุ วันผลิต ว่าเราสามารถรับประทาน หรือเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นี้ได้นานเพียงใด

 

วันหมดอายุ และควรบริโภคก่อน แตกต่างกันอย่างไร?

ความหมายของ “วันหมดอายุ และควรบริโภคก่อน” กันก่อน ว่า 2 คำนี้ มีความหมายแตกต่างกัน ดังนี้

 

  • วันหมดอายุ / EXP (Expiry Date)

ตัวย่อ EXP หมายถึง เป็นวันที่บ่งบอกถึงวันที่อาหารหมดอายุ หลังจากวันนั้น ไม่ควรเอาอาหารนั้นมากิน เพราะหลังจากวันนั้นเป็นต้นไป อาหารก็จะเริ่มบูดหรือเน่าเสีย ฉะนั้น จึงไม่ควรที่จะรับประทานอาหารหลังจากวันที่กำหนดว่าหมดอายุแล้ว ควรทิ้ง นั่นเอง

 

  • ควรบริโภคก่อน / BBE (Best Before End)

ตัวย่อ BBE หมายถึง เป็นวันที่บ่งบอกว่าอาหารนั้นยังคงมีคุณภาพ และมีรสชาติที่ดีเหมือนเดิมจนถึงวันที่ระบุไว้ ยังคงคุณค่าทางอาหารครบถ้วน แต่หลังจากวันนั้นไป รสชาติ คุณภาพ และคุณค่าทางอาหารจะลดลง ยังสามารถบริโภคได้โดยไม่มีอันตราย แต่อาจไม่ได้ประโยชน์จากอาหารนั้น ตามที่ระบุไว้บนฉลากอาหารได้

 

นอกจากอาหารแล้ว BBF (Best Before) ยังปรากฏในสินค้าประเภทเครื่องสำอางค์ แสดงไว้คู่กับวันที่ผลิตซึ่งปกติแล้ววันหมดอายุของเครื่องสำอางค์จะต้องดูจากวันที่ผลิต และบวกเวลาไปอีก 2 ปี สำหรับเครื่องสำอางค์ประเภทครีม ส่วนเครื่องสำอางค์ประเภทแป้งนั้น หากเราไม่เปิดใช้งานก็สามารถเก็บไว้ได้นานประมาณ 5 ปีเลยทีเดียว

 

อ้างอิงข้อมูลจาก :: https:// www.sgethai.com

Visitors: 1,541,468