Pantone คืออะไร ต่างกับ CMYK อย่างไร

 

 

Pantone คืออะไร ต่างกับ CMYK อย่างไร

 

Pantone คืออะไร แตกต่างกับการพิมพ์แบบ CMYK อย่างไร ?

   Pantone มีชื่อเรียกเต็มๆ ว่า Pantone Matching System หรือที่เรียกกันแบบย่อว่าระบบสีแบบ PMS เป็นชุดสีที่ถูกผสมมาเพื่อให้เป็นเหมือนภาษากลางของสี ที่ให้คนทั่วโลกสื่อสารแล้วเข้าใจสีเดียวกันตรงกัน ไม่ผิดเพี้ยน เพราะเราอาจจะเห็นสีเดียวกัน ไม่เหมือนกัน หรือเรียกชื่อไปคนละแบบ

   สามารถพิมพ์ได้ในระบบ Offset แบบ Spot Color ทำให้สีที่พิมพ์ออกมาจะมีความ แม่นยำ มีความใกล้เคียงกับสีที่เห็นบนจอมากกว่า และคงที่ คือไม่ว่าจะพิมพ์งานสีเดียวกันนี้อีกกี่ร้อยครั้ง สีก็จะยังออกมาเหมือนเดิมทุกครั้ง  ซึ่งแตกต่างจากการพิมพ์งานที่ใช้สี CMYK เพราะอย่างที่เล่าไปด้านบนว่า CMYK เกิดจากการผสมสี ทำให้การ พิมพ์งานสีเดียวกันในแต่ละครั้ง อาจเกิดความคลาดเคลื่อน สีไม่เหมือนกันทุกครั้ง 100%  บางคนอาจเคยได้ยินคำว่าพิมพ์ 6 สี, พิมพ์ 8 สี เพิ่มเข้ามา แล้วอะไรคือสีที่เพิ่มเข้ามา ?

 

งานแบบไหนที่ควรเลือกใช้สี CMYK งานแบบไหนที่จำเป็นต้องใช้สี Pantone

   การใช้ Pantone เหมาะสำหรับงานที่ให้ความสำคัญเรื่องความเป๊ะของสีมากๆ อย่างการพิมพ์งานที่มีการใช้สัญลักษณ์ของบริษัท หรือองค์กรที่มีสีเฉพาะ เป็นต้น เพราะการพิมพ์งานโดยใช้สี Pantone คือการผสมสีขึ้นมาใหม่ ทำให้มีต้นทุนในการพิมพ์สูง ซึ่งปกติจะมักใช้กันไม่เกิน 4 สี

   ใช้ CMYK ดีกว่างานที่ต้องการพิมพ์ มีจำนวนไม่มาก เป็นงานเล็กๆ และมีทุนในการพิมพ์ไม่สูง เราแนะนำให้พิมพ์โดยใช้เป็นสี CMYK แทน เนื่องจากประหยัดต้นทุนในการผลิตได้มากกว่า และสามารถเทียบสีจาก Pantone ให้เป็นCMYK ได้งานที่ต้องพิมพ์รูปภาพที่ใน 1 ภาพ เต็มไปด้วยสีสันมากมาย เพราะยิ่งมีจำนวนสีมาก ก็ยิ่งต้องผสมสี และทำแม่พิมพ์แยกตามสีมากขึ้น ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงในการพิมพ์

 

สรุป

   วิธีที่ดีที่สุดในการควบคุมงานเพื่อให้ได้สีที่ต้องการก็คือ เลือกใช้สีจาก PANTONE เมื่อไหร่ที่ควรใช้สี PANTONE

 

งานแบบไหนที่เหมาะกับการผสมสี PANTONE มาตรฐานปกติ

   -      เหมาะกับงานที่ต้องการความถูกต้องของสีสูงมาก เช่น โลโก้องค์กร สีอัตลักษณ์องค์กร

   -      เหมาะกับงานที่ต้องการความนิ่ง ความคงเส้นคงวาของสี

   -      เหมาะกับงานที่มีปริมาณสูง พิมพ์ระยะยาวต่อเนื่อง เช่น กล่องสินค้าบรรจุภัณฑ์ สีของสินค้าล๊อตแรก ควรจะเหมือนกันล๊อตหลังเป็นต้น

   -      ลูกค้าสามารถยอมรับกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเข้ามาได้ ทั้งในเรื่องของการผสมสี เทสสี ปรู๊ฟสี เหล่านี้มีค่าใช้จ่ายทั้งนั้น 

 

เมื่อไหร่ที่ไม่ควรใช้สี PANTONE  หรือใช้เป็นตัว PANTONE CMYK

   -      ต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย

   -      งานพิมพ์ยอดน้อย

   -      เป็นการพิมพ์เพื่อใช้งานเพียงครั้งเดียว ไม่มีข้อเปรียบเทียบของล๊อตแรก ล๊อตหลัง

   -      สามารถยอมรับได้กับการเทียบสีด้วยวิธีการอื่น ๆ

 

 

 

Visitors: 1,541,494