ก๊าซไนโตรเจน ช่วยเพิ่มอายุอาหาร

ก๊าซไนโตรเจน ช่วยเพิ่มอายุอาหาร

   ถุงบรรจุภัณฑ์ ที่สามารถบรรจุก๊าซไนโตรเจนได้ ทางร้านแนะนำเป็น ถุงซีล 3 ด้าน หรือถุงที่ไม่มีซิปล็อค เพราะก๊าซไนโตรเจน สามารถซึมออกทางซิปได้ เพราะแต่ละล็อตสินค้า สามารถบรรจุได้ บางล็อคก็ไม่สามารถบรรจุได้ ทางร้านจึงไม่สามารถรับประกันสินค้าได้ค่ะ

   การเพิ่ม ก๊าซไนโตรเจน หรือก๊าซเฉื่อย ในอาหารถือเป็นวิธีการถนอมอาหารที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันเพราะ ก๊าซไนโตรเจน เป็นตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้ อาหารของคุณคงความอร่อย และคุณภาพอาหารไว้ในรสชาติเดิมได้ แถมยังช่วยเพิ่มอายุของอาหาร ให้เก็บรักษาได้นานกว่าปกติ 30% และ อาหารประเภทถั่ว ได้นานกว่าปกติถึง 2 เท่า ซึ่งการเพิ่มก๊าซไนโตรเจนนี้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่สามารถช่วยรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และความสดใหม่ได้นานขึ้น จึงเหมาะสมแก่การลงทุนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาที่จะตามมาในภายหลังได้

   และความพิเศษของก๊าซไนโตรเจน ที่มีต่ออาหารก็คือสามารถใช้ไล่ความชื้น ไล่อากาศ ไล่ออกซิเจน ในภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ได้ เพื่อไม่ให้ออกซิเจนคงค้างภายในไปทำปฏิกริยากับอาหารที่มีส่วนประกอบ ของน้ำมันหรือไขมัน ที่จะทำให้อาหารเกิดการเหม็นหืน เกิดการเปลี่ยนแปลงของสี กลิ่นและรสของอาหาร ดังนั้นการใช้ก๊าซไนโตรเจน จะช่วยกำจัดก๊าซออกซิเจนในอากาศที่ล้อมรอบอาหารออกไป ทำให้อาหาร เครื่องดื่ม หรือของขบเคี้ยวที่ทำจากวัตถุดิบธรรมชาติ ไม่เกิดการเปลี่ยนรูปลักษณ์ สี และรสชาติ รวมถึงคงความสดใหม่ได้ยาวนานขึ้น นอกจากนั้นยังรักษาคุณค่าของสารอาหารไม่ให้สูญสลาย ถือเป็นการสร้างคุณค่า และรักษามูลค่าของสินค้าให้นานขึ้นอีกด้วย

 

                                                                                                   CR :https://www.carwash.com/man-tries-to-rob-california-carwash-with-empty-potato-chip-bag/

 

ประโยชน์ของการใช้ ก๊าซไนโตรเจน

-  ก๊าซไนโตรเจน ช่วยเพิ่มอายุการเก็บรักษา ชะลอ หรือป้องกันการเสื่อมเสียคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารได้

-  ก๊าซไนโตรเจน ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส และไม่เป็นพิษ จึงสามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์อาหารทุกชนิด

-  ก๊าซไนโตรเจน ช่วยลดปริมาณการใช้วัตถุเจือปนอาหาร

-  ก๊าซไนโตรเจน ไม่ก่อให้เกิดการระเบิด และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

-  ก๊าซไนโตรเจน ละลายในน้ำและไขมันได้น้อยมาก จึงสามารถพ่นก๊าซไนโตรเจนผ่านเข้าไปยังวัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว เช่น น้ำมัน

-  ก๊าซไนโตรเจน จะเข้าไปห่อหุ้มโมเลกุลของน้ำมัน ทำให้ช่วยลดการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน และการเหม็นหืนได้

-  ก๊าซไนโตรเจน สามารถยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ได้นานยิ่งขึ้น

-  ก๊าซไนโตรเจน ช่วยป้องกันไม่ให้ สีอาหาร รสชาติอาหาร และกลิ่นอาหารเปลี่ยนได้

-  ก๊าซไนโตรเจน ช่วยป้องกันการเกิดความเสียหายที่อาจเกิดภายในผลิตภัณฑ์ เช่น การแตกหักของชิ้นมันฝรั่งทอด

 

อ้างอิงจาก https://packingdd.com/

Visitors: 1,541,501