Coder เครื่องพิมพ์รหัส

Coder / เครื่องพิมพ์รหัส

เครื่องพิมพ์รหัส (coder) หมายถึง เครื่องที่ใช้เพื่อการพิมพ์รหัส (coding) เครื่องพิมพ์รหัสมีหลายชนิด ตั้งแต่ระบบใช้งานด้วยมือ กึ่งอัตโนมัติ และระบบอัตโนมัติ ที่ทำงานแบบต่อเนื่องในสายการผลิต

ที่มา http://www.ptasia.biz/

 

1. เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก (ink jet printer) เป็นเครื่องพิมพ์รหัส ที่ใช้การพ่นหมึกไปที่ตัวสินค้าโดยตรง เมื่อสินค้าเคลื่อนที่ผ่านหน้าหัวพ่นหมึก โดยที่ไม่สัมผัสกับตัวผลิตภัณฑ์สามารถพิมพ์รหัสได้ในสายการผลิตที่ผลิตภัณฑ์มีการเคลื่อนที่

ink jet printer ใช้พิมพ์ได้บนบรรจุภัณฑ์แทบทุกพื้นผิว เช่น ฟิล์มพลาสติก ลามิเนต (laminate) โลหะ พื้นไม้ แม้แต่พิมพ์ลงบนพื้นผิวของอาหารโดยใช้หมึกเกรดที่รับประทานได้อย่างปลอดภัย ตัวอย่างการพิมพ์ฉลากลงบนพื้นผิวเนยแข็งเกาดา (gouda) ด้วยหมึกที่กินได้ (food grade ink)

2. เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ (laser printer) เป็นการใช้แสงเลเซอร์ เขียนที่ผิวของสินค้า ไม่ใช้หมึกในการพิมพ์

3. เครื่องพิมพ์แบบความร้อน (thermal transfer printer) ทำงานโดยให้ความร้อนกับแม่พิมพ์ (die) เมื่อกดลงบนม้วนผ้าหมึก (ribbon roll) ทำให้หมึกติดบนผิวของสินค้า

4. เครื่องพิมพ์แบบลูกกลิ้งร้อน (hot roll printer) ใช้หมึกซึ่งมีลักษณะเป็นลูกกลิ้ง (ink roll) ที่เป็นไข (wax) มีสถานะกึ่งแข็ง (semi-solid) ที่อุณหภูมิห้อง เมื่อให้ความร้อนกับไขและแม่พิมพ์ไขจะหลอมเหลวแม่พิมพ์ซับหมึก เพื่อพิมพ์ลงบรรจุภัณฑ์ ซึ่งมักเป็นแผ่นฟิล์ม

5. เครื่องพิมพ์แบบฟอยล์ร้อน (hot foil printer) ใช้การกดแม่พิมพ์ร้อนลงบนแผ่นฟอยล์ (foil) ที่มีสีต่างๆ โดยหมึกจากแผ่นฟอยล์จะละลายติดผิวของสินค้า

 

 

อ้างอิงจาก http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0701

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 1,534,783