สารดูดความชื้น

สารดูดความชื้น ในอาหาร

สารกันชื้น สารดูดความชื้น กันชื้น เม็ดกันชื้น ซองกันชื้น มีหลายชนิด หลายประเภท หลายแบรนด์

ข้อมูลข้างล่างนี้นี้รวบรวมจากข้อมูลของผู้ผลิตสารดูดความชื้น และ ประสบการณ์จากการใช้งาน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ประการที่ใช้สารดูดความชื้นอาหาร ที่บรรจุ ในกระป๋องพลาสติก PET กระปุกพลาสติก ของบริษัท ลาซสเตป จำกัด

สารดูดความชื้น desiccant  มีหลายประเภท แต่ที่นิยมใช้กับอาหาร มี 2 ประเภท

1. สารดูดความชื้น ที่หลายคนรู้จักในชื่อ ซิลิก้า เจล เม็ดสีฟ้า และใส

CR : https://lazstep.com

-          ผลิตจาก โซเดี่ยม ซิลิเกด ที่สกัดจากทรายที่มีซิลิก้า เปอร์ เซนต์ สูง ผสมกับกรดกำมะถันเจือจาง ด้วยคุณสมบัติของกรดกำมะถันที่สามารถดูดความชื้นได้ ประกอบกับโครงสร้างรูพรุนของซิลิก้า ทำให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ ซิลิก้า เจล จึงเป็นสารสีใสคล้ายแก้วที่สามารถดูดความชื้นได้

-          ลักษณะที่มองเห็น(ลักษณะทางกายภาพ)  เม็ดใสสีฟ้า และสีใส

-          ความสามารถในการดูดความชื้น ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 90%  ดูดได้ประมาณ 30%

-          วิธีสังเกตอายุ ของสารดูดความชื้นชนิดนี้  เม็ดสีฟ้าคือ Indicator หรือตัวชี้วัด ประสิทธิภาพการดูดความชื้น

เม็ดสีฟ้า – สามารถใช้งานได้

สีชมพู - หมดอายุ (เม็ดเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีชมพู)

-          คุณประโยชน์ ป้องกันความเสียหายจากความชื้น และช่วยรักษาความสด สภาพ คุณภาพ และความกรอบของอาหาร และยา

-          การเก็บรักษา หากเปิดใช้งานแล้ว และใช้ไม่หมดควรเก็บไว้ในภาชนะที่ แห้ง และ ปิดสนิด ไม่ให้สัมผัสความชื้นภายนอก

 

2. สารดูดความชื้นที่ผลิตจากดิน CLAY

สารดูดความชื้น

CR : https://lazstep.com

 

ผลิตจากดินธรรมชาติ แอทต้าพูไกท์ (Made from Attapulgite Clay) สามารถดูดความชื้นได้มากกว่าดินทุกชนิด และซิลิก้า เจล สารดูดความชื้นที่ผลิตจากดินแอทต้าพูไกท์ สามารถสัมผัสกับสินค้าโดยตรง เมื่อเลิกใช้สารดูดความชื้นชนิดนี้แล้วสามารถทิ้งไปในธรรมชาติได้ นอกจากจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยปรับปรุงคุณภาพดินได้

-          ลักษณะที่มองเห็น (ลักษณะทางกายภาพ) เม็ดสีน้ำตาล , สีเทา

-          ความสามารถในการดูดความชื้น ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 90%    ดูดความชื้นได้ประมาณ 40%

-          วิธีสังเกตอายุ ของสารดูดความชื้นชนิดนี้ เม็ดสีเทา น้ำตาล จะเปลี่ยนเป็นสีดำ

-          คุณประโยชน์ ป้องกันความเสียหายจากความชื้น และช่วยรักษาความสด สภาพ คุณภาพ และความกรอบของอาหาร

-          การเก็บรักษา หากเปิดใช้งานแล้ว และใช้ไม่หมดควรเก็บไว้ในภาชนะที่ แห้ง และ ปิดสนิด ไม่ให้สัมผัสความชื้นภายนอก

 

 

อ้างอิงจาก https://lazstep.com

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 1,534,785