การใช้กระป๋องเป็นบรรจุภัณฑ์

การใช้กระป๋องเป็นบรรจุภัณฑ์

กระป๋อง (can) เป็นบรรจุภัณฑ์ (packaging) ที่ทำจากโลหะ นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อใช้บรรจุอาหารเมื่อแปรรูปด้วยความร้อน (thermal processing) ภายหลังการฆ่าเชื้อ กระป๋องจึงต้องการสภาพการปิดผนึกสนิท (hermectically sealed container ) เพื่อช่วยในการรักษาสภาพอาหาร และป้องกันสิ่งแวดล้อมภายนอกที่จะมาทำลายคุณภาพอาหาร ได้แก่ แสง อากาศโดยเฉพาะออกซิเจน และจุลินทรีย์

CR : http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0599

มาตรฐานของบรรจุภัณฑ์กระป๋องที่เหมาะกับอาหารประกอบด้วย

1. แผ่นโลหะ

แผ่นเหล็ก

- แผ่นเหล็กเคลือบดีบุก (tin plate )

- แผ่นเหล็กเคลือบโครเมียม (tin free steel )

แผ่นอะลูมิเนียม

2 สารเคลือบป้องกัน (protection coating) ได้แก่ แล็กเกอร์ (lacquer)

3. ยางกันรั่ว (lining compound) ใช้หยอดบริเวณ seaming panel ฝา เพื่อกันการรั่วซึมของอาหารและการซึมผ่านของแก๊ส ยางกันรั่วมีทั้งชนิดที่เป็น solvent base และ water base โดยฝาแต่ละขนาดจะใช้ปริมาณยางที่เหมาะสมแตกต่างกันไป ฉะนั้นต้องเลือกยางให้มีสมบัติตรงกับสภาพการใช้งานและชนิดของอาหาร

 

อ้างอิงจาก http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0599

 

Visitors: 1,534,800