การกำหนดเลขบาร์โค้ด

การกำหนดเลขบาร์โค้ด

การกำหนดเลขหมายประจำตัวสินค้า (GTIN-13)

โครงสร้างสำหรับ บุคคล/นิติบุคคล 9 เลขหมาย X คือรหัสสินค้าที่บริษัทต้องกำหนดเองโดยสินค้ารายการแรกคือ 1 รายการที่สองคือ 2 สามารถกำหนดรายการได้ถึง 9 รายการ โดยสถาบันฯแนะนำให้กำหนดสินค้าเรียงต่อกัน เพื่อป้องกันความสับสนในการใช้งานเลขหมายและยังทำให้ทราบว่ารหัสสินค้าของสมาชิก ณ ปัจจุบันใช้งานถึงรหัสใดแล้ว โดยเลขหมายที่ได้จะต้องทำการจัดเก็บข้อมูลไว้ด้วยว่าแต่ละเลขหมายเป็นสินค้าอะไร

CR : https://www.gs1th.org/

วิธีการคำนวณหมายเลขตรวจสอบ

 

CR : https://www.gs1th.org/

 

หลังจากได้ตัวเลขครบ 13 หลักแล้ว ในการทำแท่งบาร์โค้ดนั้น มี 3 วิธีคือ

1. ลูกค้าต้องมีโปรแกรมในการทำแท่งบาร์โค้ด หากลูกค้าสนใจในตัวโปรแกรม สามารถติดต่อกับ ผู้สนับสนุน(Vendor) ของทางสถาบันฯได้ที่ www.gs1th.org

2. ให้โรงพิมพ์ เป็นผู้จัดทำแท่งบาร์โค้ด

3. ให้บริษัทที่เป็นผู้ออกแบบแพคเกจจิ้ง เป็นผู้จัดทำ

 

อ้างอิงจาก https://www.gs1th.org/member_page_9/

Visitors: 1,534,785