วาล์วสำหรับติดถุงกาแฟมีไว้ทำไม

วาล์วสำหรับติดถุงกาแฟมีไว้ทำไม

วาล์วสำหรับติดภายในถุงกาแฟมีไว้เพื่อใช้ในการระบายก๊าซออกมานอกถุง

หน้าที่ของวาล์ว

วาล์วกาแฟที่ติดบนถุงกาแฟจะมีหน้าที่ในการยอมปล่อยให้อากาศในถุงกาแฟออกมาภายนอกแต่ไม่ยอมให้อากาศภายนอกกลับเข้าไปในถุงกาแฟ

หลักการของวาล์ว    

เนื่องจากเมื่อเมล็ดกาแฟที่ผ่านการคั่วแล้วนั้นจะเริ่มคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาภายนอก หากเราไม่ทำการเจาะรูหรือติดวาล์วเอาไว้น้ัน  ถุงกาแฟจะบวมขึ้นเรื่อยจนแตกในที่สุด วาล์วกาแฟจึงเข้ามาช่วยในส่วนนี้ เพราะโดยทั่วไปหากเจาะรูถุงกาแฟโดยไม่ติดวาล์วนั้นย่อมทำให้อากาศภายนอกซึ่งมีออกซิเจนสามารถเข้าไปในถุงได้ และเมื่อน้ำมันกาแฟสัมผัสกับออกซิเจนจะทำให้เกิด ปฏิกิริยาออกซิเดชั่น และทำให้กาแฟมีกลิ่นที่เปลี่ยนไปในระยะยาวกาแฟเหม็นหื่นในที่สุด

ประโยชน์ของวาล์วกาแฟ

เมื่ออากาศภายนอก (ออกซิเจน) ไม่สามารถเข้าไปในถุงได้และอากาศในถุงมีปริมาณเปอร์เซ็นต์ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่มากขึ้นย่อมทำให้กาแฟคงสภาพเดิมได้ยาวนาน

คุณสมบัติพิเศษ

- วาล์วมีกระดาษบาง ๆ ปิดรูวาล์วเพื่อกรองมิให้ผงกาแฟเข้าวาล์วและทำให้วาล์วทำงานผิดปกติ ดังนั้นวาล์วของเราจึงสามารถขึ้นได้ทั้งกาแฟชนิดเมล็ดและกาแฟบด

- น้ำมันชนิดฟู๊ดส์เกรด ที่ใช้บนผิวซิลิโคลนจะทำให้ซิลิโคลนมีความสนิทแนบกับวาล์วป้องกันอากาศได้เป็นอย่างดี

CR : http://www.nlcoffee.com/s0103/index.php?tpid=0301

อ้างอิงจาก : http://www.nlcoffee.com/s0103/index.php?tpid=0301

 

Visitors: 1,534,813