เลือกบรรจุภัณฑ์ยังไงให้สินค้าดูดี

เลือกบรรจุภัณฑ์ยังไงให้สินค้าดูดี

ขั้นตอนการเลือกบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์ของเราเป็นสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามได้ และควรให้ความสำคัญกับขั้นตอนนี้ เพราะหน้าที่สำคัญที่สุดของบรรจุภัณฑ์นอกจากเป็นสิ่งที่ปกป้องสินค้าของเราให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์แล้ว ยังทำหน้าที่เป็นภาพลักษณ์ของสินค้า สร้างความแตกต่าง น่าสนใจและเพื่อดึงดูดลูกค้าให้หันมาใช้สินค้าของเราอีกด้วย 

CR : https://www.revomed.co.th/knowledge

 

โดยทั่วไปบรรจุภัณฑ์สามารถแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะคือ

1.บรรจุภัณฑ์ขั้นแรก (Primary Packaging) หมายถึงบรรจุภัณฑ์ขั้นสุดท้ายที่เป็นภาชนะบรรจุหรือห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ เช่น กระปุกใส่ครีม เป็นต้น

2.บรรจุภัณฑ์ขั้นที่สอง (Secondary Packaging) หมายถึงบรรจุภัณฑ์ที่ทำหน้าที่ห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์ขั้นแรก เช่น กล่องใส่ครีม กล่องใส่โลชั่น เป็นต้น

3.บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง (Shipping Packaging) หมายถึงบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้า เช่น ลังบรรจุ เป็นต้น

ซึ่งการเลือกกล่องบรรจุภัณฑ์แต่ละแบบนั้นก็มีหน้าที่และจุดประสงค์ที่แตกต่างกันออกไปวิธีและปัจจัยในการเลือกบรรจุภัณฑ์กันว่า การเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ดีควรมีอะไรบ้างการใช้ในอุตสหกรรมอาหารใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปอาหาร สำหรับงานรับแรงมาก ๆ ทนต่อการกัดกร่อนและการเสียดสี เช่น ทำเฟือง ล้อ ลูกกลิ้งสำหรับอุปกรณ์ลำเลียง

ใช้เป็นวัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร ที่ต้องการความคงทน แข็งแรง แต่ป้องกันการซึมผ่านเข้าออกของก๊าซได้ปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบกับ EVOH

สิ่งสำคัญในการเลือกเลือกบรรจุภัณฑ์ให้ยอดขายพุ่ง

  1. หากลุ่มเป้าหมาย และภาพลักษณ์ของแบรนด์

การหากลุ่มลูกค้าของแบรนด์จะมีส่วนช่วยอย่างมากในการออกแบบและดีไซน์บรรจุภัณฑ์เพื่อให้ดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายมาซื้อสินค้าของเรา โดยเราจะต้องศึกษาถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เช่น รสนิยม, พฤติกรรมการซื้อ, ปริมาณการซื้อ, วิธีการนำไปใช้, วิธีเก็บรักษา เป็นต้น นอกจากนี้ยังต้องคำนึงของภาพลักษณ์ของแบรนด์ด้วยว่าอยากให้เป็นไปในทิศทางไหน เพื่อออกแบบให้ตรงจุดประสงค์ของแบรนด์มากที่สุด

2.เลือกจากลักษณะของสินค้า

สิ่งต่อมาก่อนที่เราจะเลือกบรรจุภัณฑ์ เราจะต้องดูลักษณะของสินค้าของเราก่อนว่ามีทางด้านกายภาพและทางด้านเคมีมีลักษณะเป็นเช่นไร เช่น ถ้าสินค้าของเราเป็นของเหลว อาทิเช่น เซรั่ม หรือครีมที่มีความเหลวมาก ๆ อาจจะต้องบรรจุในหีบห่อลักษณะขวด หรือหากมีความนืดเพียงพอออาจะเลือกเป็นแบบกระปุกเป็นต้น หรือสินค้าที่มีเคมีลักษณะพิเศษอาจจะต้องเลือกบรรจุภัณฑ์ที่รองรับสินค้าประเภทนั้น ๆ เป็นต้น

3.ดูลักษณะการนำไปใช้งาน

บรรจุภัณฑ์ที่ดี นอกจากควระจะมีรูปลักษณ์การออกแบบที่สวยงามน่าใช้แล้ว ยังต้องมีฟังก์ชั่นที่ใช้งานด้วย ถ้ามัวแต่สวยอย่างเดียวแต่ใช้ยาก ก็เป็นการยากที่จะดึงดูดลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อมาใช้ หรือกลับมาใช้ต่อ ดังนั้นบรรจุภัณฑ์จะต้องออกแบบมาให้ใช้งานได้สะดวกและง่ายต่อการใช้ เช่น การเปิด-ปิด การจัดเก็บ การหยิบจับขณะใช้งาน เป็นต้น

4.เลือกวัสดุที่จะนำมาใช้สำหรับภาชนะบรรจุ

มาถึงการเลือกวัสดุบรรจุในส่วนนี้หลังจากที่เรารู้แล้วว่าลักษณะของสินค้าเราเป็นอย่างไรการเลือกวัสดุที่เขากับสินค้าของเราโดยหลัก ๆ แล้วจะแบ่งออกเป็น 4 ประเภทด้วยกันได้แก่

 

-แก้ว เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีทั้งชนิดโปร่งใสและโปร่งแสง ซึ่งสามารถป้องกันการซึมผ่านของก๊าซ, น้ำ,กลิ่น ได้ สามารถทนแรงอัดอากาศได้และไม่ทำปฏิกิริยากับสินค้าที่บรรจุอยู่ภายใน สามารถทำความสะอาดได้ง่าย ไม่มีกลิ่น และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นวัสดุที่ค่อนข้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่มีข้อเสียคือ มีความเปราะบางและแตกหักง่ายและมีน้ำหนักค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่นๆ

-กระดาษ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีน้ำหนักเบา ราคาถูก สามารถใช้งานได้สะดวกเนื่องจากสามารถพับเก็บได้ทำให้ประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บ สาามารถใช้กับสินค้าได้หลายประเภท อีกทั้งยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นวัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ แต่มีข้อเสียคือ ไม่ทนความชื้นและแมลงกัดแทะ

-โลหะ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง สามารถทนความร้อนและแรงดันได้สูง สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ แต่มีข้อเสียคือ อาจเกิดปฏิกิริยากับสินค้าที่บรรจุได้ กัดกร่อนได้ง่าย และใช้พื้นที่ในการจัดเก็บมาก

-พลาสติก เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีหลายชนิด สามารถใช้งานได้หลากหลาย มีราคาถูก สามารถขึ้นรูปได้ง่ายและขึ้นรูปได้หลายรูปแบบ แต่มีข้อเสียคือไม่ค่อยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะย่อยสลายได้ยาก

5.ดูความคงทนของบรรจุภัณฑ์

เป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญเพราะเรียกได้ว่าเป็นหน้าที่หลักของบรรจุภัณฑ์ที่จะต้องปกป้องสินค้าให้ปลอดภัย ไม่เกิดความเสียหาย หากบรรจุภัณฑ์ของเราไม่มีความแข่งแรงคงทนพอนอกจากอาจจะเกิดความเสียหายระหว่างขนส่งแล้วการใช้วัสดุที่ไม่คงทนและไม่มีคุณภาพยังลดความน่าเชื่อถือของสินค้าลงไปด้วย ทำให้โอกาสที่ลูกค้าจะตัดสินใจกลับมาซื้อใหม่น้อยลงไปด้วยนั่นเอง

6.การเก็บรักษาสินค้า

นอกจากสินค้าจะต้องมีความคงทนแล้วยังต้องเก็บรักษาสินค้าให้อยู่ในสภาพดีและคงคุณภาพไว้ด้วย ในส่วนนี้อาจจะต้องคำนึงถึง อุณหภูมิ ความชื้น หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจมีผลต่อการเก็บรักษา ทั้งนี้รวมไปถึงระยะเวลาในการเก็บรักษา ที่จะต้องนำมาพิจารณาว่าควรจะเลือกบรรจุภัณฑ์และการจัดเก็บประเภทในที่จะรักษาและคงคุณภาพสินค้าไว้ให้นานที่สุด หรือตามระยะเวลาที่กำหนด

7.ราคาของบรรจุภัณฑ์

เป็นปัจจัยที่สำคัญและไม่ควรละเลย เพราะราคาของบรรณจุภัณฑ์นั้นรวมเข้าไปในต้นทุนด้วย ยิ่งต้นทุนสูง กำไลยิ่งน้อย  แต่ถ้าหากเราลดต้นทุนในส่วนนี้มากเกินไปก็อาจส่งผลต่อสินค้าและยอดขายได้ดังนั้นจึงควรเลือกบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติครอบคลุม สวยงาม และเหมาะสม รวมไปถึงมีราคาที่สมเหตุสมผลไม่แพงจนเกินไปด้วย

 

อ้างอิงจาก : https://www.revomed.co.th/knowledge

 

Visitors: 1,534,783