ขั้นตอนการเตรียมไฟล์งานให้กับโรงพิมพ์

 

        6 ขั้นตอนในการเตรียมไฟล์งานให้กับโรงพิมพ์ เพื่อประโยชน์และเป็นแนวทางที่ดีสำหรับออกแบบ

 

ขั้นตอนที่ 1 ตั้งค่าสีไฟล์งาน CMYK

            ในการออกแบบ ควรตั้งไฟล์งานให้อยู่ในหมวด CMYK เพื่อให้สีของชิ้นงานไม่ผิดเพี้ยน

 

ขั้นตอนที่ 2  เผื่อกระดาษ

            ควรกำหนดค่าระยะ Bleed (ระยะตัดตก) กับ Margin (ระยะห่างของขอบกระดาษ) อยู่ที่ 3 mm. ซึ่งเป็นระยะพื้นที่ปลอดภัยในการวางข้อความ เพราะไม่ว่าเราจะวางข้อความไว้แบบไหนก็จะไม่โดนเครื่องตัดออกไป

 

ขั้นตอนที่ 3 Create outline

            ควร create outline หรือ create font ก่อนเซฟไฟล์งาน เพื่อไม่ให้ฟอนต์ตัวอักษรเปลี่ยนแปลงหรือคลาดเคลื่อนเมื่อเปิดไฟล์งานจากเครื่องอื่น

 

ขั้นตอนที่ 4 ตั้งค่าความละเอียดไฟล์

            หากใช้โปรมแกรม Adobe Photoshop ควรตั้งค่าความละเอียดของไฟล์งานไว้ที่ 300 dpi แต่ถ้าจะให้การออกแบบนั้นสามารถปรับย่อขยาย โดยความละเอียดของไฟล์งานไม่แตก ควรใช้โปรแกรม Adobe Illustrator แทน และควรเซฟงานเป็นไฟล์ AI เพื่อสะดวกต่อทางโรงงานในการส่งพิมพ์  อีกทั้งยังสามารถแก้ไขงานได้หากต้องการปรับแก้ไขก่อนส่งผลิต

 

ขั้นตอนที่ 5 ใส่ลิงค์รูป

              การฝังรูปภาพหรือใส่ลิงค์รูปภาพลงในไฟล์งาน ทำให้รูปภาพนั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของไฟล์งาน เมื่อโรงพิมพ์เปิดไฟล์งานรูปภาพก็ปรากฏทุกเครื่องคอมพิวเตอร์

 

 ข้อ6 เช็คขนาดไดคัท

              ข้อนี้สำคัญมากในการผลิตซอง เนื่องจากงานไดคัทซองกับงานออกแบบต้องทำควบคู่ไปด้วยกัน และควรวัดขนาดสินค้าจริงพร้อมทำไดคัทซองจริงก่อนออกแบบทุกครั้ง เพื่อให้ได้ไฟล์งานไดคัทของขนาดสินค้าที่แน่นอนก่อนนำไปออกแบบ เมื่อผลิตแล้วได้ไม่เกิดการผิดพลาด

 

              การที่เรามีการเตรียมไฟล์งานให้พร้อมสำหรับกับการผลิตนั้นก็ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ดี เพราะจะทำให้การผลิตซองของเรานั้นมีมาตรฐานและเป็นไปตามที่เราต้องการ ผู้ที่ออกแบบจะต้องมีความรู้ในการออกแบบ การจัดวาง และการเตรียมไฟล์งานมาเป็นอย่างดี หวังว่าบทความนี้จะช่วยทำให้คุณวางแผนการเตรียมไฟล์งานก่อนส่งผลิตได้ง่ายขึ้น และช่วยทำให้คุณกับโรงงานสามารถผลิตซองได้สวยตรงใจ

Visitors: 1,515,069