หน้าจอต่างกัน เครื่องพิมพ์ต่างกัน ทำให้สีต่างกัน!

หน้าจอต่างกัน เครื่องพิมพ์ต่างกัน ทำให้สีต่างกัน!

หลายคนมักเข้าใจผิดว่า ทุกหน้าจอแสดงสีเดียวกัน โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่มียี่ห้อและรุ่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามสำหรับเรื่องการแสดงค่าสีแล้วมันมักไม่เป็นเช่นนั้น เพราะหน้าจอต่างยี่ห้อจะแสดงผลสีที่ต่างกัน จอยี่ห้อเดียวกันแต่ต่างรุ่น ก็แสดงผลสีที่ต่างกัน หรือจอยี่ห่อเดียวกันรุ่นเดียวกัน แต่ปรับการตั้งค่าความสว่างและสีต่างกัน ก็แสดงผลสีที่แตกต่างเช่นกัน

นอกจากนี้การใช้เครื่องพิมพ์ต่างชนิด ก็ทำให้สีที่พิมพ์ออกมาต่างกัน ลูกค้ามักสงสัยว่าทำไมจอลูกค้า ถึงไม่ตรงกับจอของเรา หรือทำไมพิมพ์งานออกมา ไม่ตรงกับสีในจอ นั้นเพราะว่า มาตราฐาน วัตถุดิบในการผลิตของแต่ละ แบรนด์ต่างกัน ส่งผลให้การทำงาน การประมวลผล คุณลักษณะ จุดเด่น จุดด้อยย่อมต่างกัน เป็นต้น

Visitors: 1,534,805